توضیحات پروژه

اجرای پروژه نمای ساختمان بیمارستان رازی تهران

ساخت و اجرايي درب و پنجره بيمارستان رازي تهران با قرارگاه خاتم    الانبیاء

مشخصات پروژه

تاریخ

بهار 1395

مشتری

بیمارستان رازی تهران

نوع پروژه

نمای ساختمان

پیمانکار

ماهد آلومینیوم

تصاویر پروژه