کارخانه
  • کیلومتر ۲۵ جاده تهران اراک. شهرک صنعتی خیراباد، خیابان ۳۰۷، گروه تولیدی ماهد آلومینیوم. کدپستی: ۳۸۳۷۱۴۳۵۷۴

  • ۰۸۶۳۳۵۵۳۶۱۸

  • ۰۸۶۳۳۵۵۳۶۱۹

  • شنبه تا پنج شنبه . 6 صبح تا 6 عصر

  • ۰۸۶۳۳۵۵۳۶۲۰

بخش فروش
بخش بازرگانی

00989129780353

00989129780356

بخش اداری