کنترل کیفی و آزمایشگاه

واحد کنترل کیفی :


به منظور اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی، واحد کنترل کیفی شرکت ماهد دارای متخصصین و دستگاههای مجهز و مدرن اندازه گیری می باشد که پیوسته اقدام به پایش محصولات تولیدی شرکت می نماید .متخصصین این واحد با دستگاههای کولیس و سختی سنج به صورت مداوم در حال بررسی از مراحل اولیه تولید تا آخرین مرحله هستند . و به همین دلیل است که شرکت ماهد آلومینیوم توانسته با تولیدات خارجی رقابت کند .

واحد آزمایشگاه :


آزمایشگاه ماهد آلومینیوم مجهز به دستگاه اسپکترومتر و سختی سنج پیشرفته است .
دستگاه اسپکترو متر (دستگاه آنالیز جرقه ای) کار آنالیز آلیاژ آلومینیوم را انجام میدهد و بیست پارامتر را اندازه گیزی می کند .
درزمان ریخته گری نمونه از کوره های DC گرفته و آنالیز می شود تا ترکیب استاندارد و مورد نظر به دست آید.
طبق استاندارد های جهانی هر آلیاژ مقدار مشخصی از هر فلز و ترکیب خاصی دارد.