نمونه ای از پروژه هایی که اخیرا انجام شده است


پروژه بیمارستان تخصصی پوست رازی
کلیه درب و پنجره های دوجداره بیمارستان به تعداد 300 عددپروژه اتاق بازرگانی استان مرکزی
2500 متر مربع نمای کرتن وال و 3000 متر مربع نمای کامپوزیت و 200 متر مربع اسپایدر