نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
آوریل 18, 2019
بزرگداشت روز ملی حمایت از صنایع کوچک
سپتامبر 24, 2019

واحد نمونه صنعتی سال 98

گروه تولید ماهد آلومینیوم در سال 98 به عنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب شد