دومین نمایشگاه بین المللی
آوریل 18, 2019
نمایشگاه بهمن سال 95 تهران
آوریل 18, 2019

نهمین نمايشگاه بين المللي


نهمین نمايشگاه بين المللي درب و پنجره و صنایع وابسته تهران
حضور گروه توليدي ماهد آلومينيوم در نهمین نمايشگاه بين المللي درب و پنجره و صنایع وابسته تهران ( محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران ) مورخ ۱۳ الي ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ واقع در سالن( میلاد ) ۳۱B غرفه ۲۱A ساعت بازدید :٩صبح الي ١٧