نمایشگاه بهمن سال 95 تهران
آوریل 18, 2019
واحد نمونه صنعتی سال 98
آگوست 14, 2019

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حضور گروه تولیدی ماهد آلومینیوم در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان - تهران - مرداد 96