طراحی و قالب سازی

طراحی و قالب سازی


واحد قالب سازی این شرکت مجهز به دستگاههای تراش و فرز و رادیال و اسپارک و متخصصین مجرب می باشد. به منظور بهبود کیفیت سطحی پروفیل های اکستروژن و همچنین افزایش عمر قالب ها، پس از میزان معین تولید قالب در اکستروژن، عملیات نیتراسیون به صورت دوره ای با دقیق ترین تجهیزات و مواد بر روی آنها انجام می پذیرد. یکی از کامل ترین انبار های قالب متعلق به شرکت ماهد می باشد.