شمش و بیلت آلیاژی

شمش و بیلت آلیاژی


اين شركت با در اختيار داشتن امكانات پيشرفته ذوب و ريخت و آلياژ سازي وآزمايشگاه مجهز ، امكان توليد انواع شمش وبيلت های آلومينيوم را در آلياژهای مختلف مطابق استانداردهای جهانی را دارد.

• انواع بیلت های آلیاژی از قطر6 الی 12 اینچ در آلیاژهای مختلف
• انواع شمش های آلیاژی و خالص

مقاطع آلیاژی


اين شركت با در اختيار داشتن پرس هاي اكستروژن اتوماتيك اروپايي مجهز به كوره های پيش گرم بيلت القايي ، كوره هاي عمليات حرارتي سولوشن و ايجينگ مناسب و امكانات انجام كارسرد ، امكان توليد و عمليات حرارتي و سرد انواع مقاطع و پروفيلهاي آلياژی آلومينيوم در گروههاي 1000 تا 7000 را مطابق با استانداردهای جهاني جهت كاربرد در صنايع مختلف را دارا مي باشد.

• ميلگردها
• تسمه ها
• شش گوش و شش ضلعی
• لوله ها
• مقاطع اختصاصی